Академія ювелірного мистецтва

Телефон
Будь ласка, скажіть, що дізналися номер на сайті 048.ua
12 дуже добре
(8 оцінок)
Високі оцінки користувачів за Відповідність товару/послуги опису
1994 перегляди у липні
1 людина рекомендує
Авторизуйтесь ,
щоб оцінити і порекомендувати

Фотоальбоми (1)

Новини та статті

Академия ювелирного искусства учебно-производственный центр Специалисты по найму персонала утверждают, что сегодня ювелир — одна из самых востребованных профессий в...
30 січня 2020 р.

Інформація про компанію

Про нас
Навчально-виробничий центр "Академія ювелірного мистецтва" - недержавний унікальний, єдиний на півдні України, професійно-технічний навчальний заклад другого рівня акредитації, в якому здійснюється навчання ювелірів за професіями "Ювелір-модельєр" та "Ювелір-закріплювач" (Ліцензія Міністерства Освіти і Науки України АЕ №458103 від 14.03.2014). Академія ювелірного мистецтва є дійсним членом Всеукраїнської організації "Асоціація ювелірів України" і бере в її роботі активну участь. Рік створення Академії: 2004 Наші завдання: Підготовка кваліфікованих ювелірів, добре знайомих як з традиційним, так і з сучасним ювелірним мистецтвом, здатних до самостійної творчості. Знайо...

Навчально-виробничий центр "Академія ювелірного мистецтва" - недержавний унікальний, єдиний на півдні України, професійно-технічний навчальний заклад другого рівня акредитації, в якому здійснюється навчання ювелірів за професіями "Ювелір-модельєр" та "Ювелір-закріплювач" (Ліцензія Міністерства Освіти і Науки України АЕ №458103 від 14.03.2014).

Академія ювелірного мистецтва є дійсним членом Всеукраїнської організації "Асоціація ювелірів України" і бере в її роботі активну участь.

Рік створення Академії: 2004

Наші завдання:

 • Підготовка кваліфікованих ювелірів, добре знайомих як з традиційним, так і з сучасним ювелірним мистецтвом, здатних до самостійної творчості.
 • Знайомство учнів з традиційними і сучасними технологіями і матеріалами.
 • Створення у наших випускників професійної бази для подальшої самостійної творчості.
 • Освоєння учнями основ художнього моделювання та дизайну

Цілі та завдання навчального курсу:

Освоєння учнями основ ювелірної справи, принципів ювелірного мистецтва, технологій і методів декоративної обробки матеріалів, навичок моделювання ювелірних виробів як для ручного художнього виготовлення, так і для впровадження в промислове ювелірне виробництво.

За час роботи в Академії ювелірного мистецтва підготовлено понад 300-сот кваліфікованих ювелірів. Всі вони працевлаштовані й успішно працюють у своїх майстернях і в ювелірних фірмах України, Канади, Італії, Польщі, Хорватії, Словаччини

У всіх конкурсах і виставках вироби та ескізи учнів і випускників Академії ювелірного мистецтва посідають перші та призові місця.

 • За час навчання учні опановують двома основними ювелірними професіями: ЮВЕЛІР-МОДЕЛЬЄР і ЮВЕЛІР-ЗАКРЕПНИК.
 • Готуємо майстрів, повністю підготовлених до самостійної роботи, або роботи в ювелірній фірмі.
 • Документи приймаються до моменту набору групи (15 осіб).
 • Контракт можна укласти як особисто, так і дистанційно та приїхати до початку занять.

Курси підвищення кваліфікації:

 • При Академії працюють Курси підвищення кваліфікації за різними напрямками ювелірної справи.
 • На курсах займаються ювеліри, які мають досвід роботи на ювелірних підприємствах.
 • Курси можна пройти як індивідуально, так і за направленням з підприємства.
 • Під керівництвом наших майстрів слухачі курсів набувають нових знань, освоюють передові сучасні технології, вдосконалюють свою індивідуальну майстерність.
 • Вартість навчання на курсах обговорюється індивідуально залежно від напрямку і складності досліджуваного матеріалу.

Методика навчання:

У нашій Академії здійснюється індивідуальний підхід до кожного учня.

Програма навчання призначена для тих, хто бачить у ювелірному мистецтві своє покликання і включає теорію і практику ювелірної справи.

Навчально-виробничий центр "Академія ювелірного мистецтва"

 • Без іспитів, без тестування!
 • Професійна освіта.
 • Навчання на стаціонарі.
 • Державний Диплом Ювеліра.
 • Для юнаків відстрочка від призову в армію.
 • Щорічно приймаємо на навчання не більше 15 осіб.
 • Початок занять 1-го вересня.
 • Термін навчання 30 навчальних місяців.
 • Заняття 5 разів на тиждень з 9-00 до 14-00
 • Навчання за контрактом

В Академії ювелірного мистецтва працюють висококваліфіковані майстри і викладачі, які мають величезний досвід роботи в Україні, ближньому і далекому зарубіжжі.

Для вступу до навчально-виробничого центру "Академія ювелірного мистецтва" необхідно укласти контракт і подати такі документи:

1. Ксерокопія паспорта одного з батьків

2. Ксерокопія ідентифікаційного коду одного з батьків

3. Ксерокопія паспорта абітурієнта

4. Ксерокопія ідентифікаційного коду абітурієнта

5. Атестат про освіту (оригінал)

6. 3 фотографії (3х4)

7. Папка та файли для оформлення документів

Відповімо на всі питання за телефонами (048) 743 2619; (097) 938 3141.

Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АЕ №458103

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Учебно-производственный центр «Академия ювелирного искусства» — негосударственное уникальное, единственное на юге Украины, профессионально-техническое учебное заведение второго уровня аккредитации, в котором осуществляется обучение ювелиров по профессиям "Ювелир-модельер" и "Ювелир-закрепщик" (Лицензия Министерства Образования и Науки Украины АЕ №458103 от 14.03.2014).

Академия ювелирного искусства является действительным членом Всеукраинской организации «Ассоциация ювелиров Украины» и принимает в её работе активное участие.

Год создания Академии: 2004

Наши задачи: 

 • Подготовка квалифицированных ювелиров, хорошо знакомых как с традиционным, так и с современным ювелирным искусством, способных к самостоятельному творчеству.
 • Знакомство учащихся с традиционными и современными технологиями и материалами.
 • Создание у наших выпускников профессиональной базы для дальнейшего самостоятельного творчества.
 • Освоение учащимися основ художественного моделирования и дизайна
 

Цели и задачи учебного курса: 

Освоение учащимися основ ювелирного дела, принципов ювелирного искусства, технологий и методов декоративной обработки материалов, навыков моделирования ювелирных изделий как для ручного художественного изготовления, так и для внедрения в промышленное ювелирное производство.

За время работы в Академии ювелирного искусства подготовлено более 300-сот квалифицированных ювелиров. Все они трудоустроены и успешно работают в своих мастерских и в ювелирных фирмах Украины, Канады, Италии, Польши, Хорватии, Словакии.

 

Во всех конкурсах и выставках изделия и эскизы учащихся и выпускников Академии ювелирного искусства занимают первые и призовые места.

 • За время обучения учащиеся овладевают двумя основными ювелирными профессиями: ЮВЕЛИР-МОДЕЛЬЕР и ЮВЕЛИР-ЗАКРЕПЩИК.
 • Готовим мастеров, полностью подготовленных к самостоятельной работе, либо работе в ювелирной фирме.
 • Документы принимаются до момента набора группы (15 чел.).
 • Контракт можно заключить как лично, так и дистанционно и приехать к началу занятий.
 

Курсы повышения квалификации:

 • При Академии работают Курсы повышения квалификации по различным направлениям ювелирного дела.
 • На курсах занимаются ювелиры, имеющие опыт работы на ювелирных предприятиях.
 • Курсы можно пройти как индивидуально, так и по направлению с предприятия.
 • Под руководством наших мастеров слушатели курсов приобретают новые знания, осваивают передовые современные технологии, совершенствуют своё индивидуальное мастерство.
 • Стоимость обучения на курсах оговаривается индивидуально в зависимости от направления и сложности изучаемого материала.

Методика обучения:

В нашей Академии осуществляется индивидуальный подход к каждому учащемуся.

Программа обучения предназначена для тех, кто видит в ювелирном искусстве свое призвание и включает теорию и практику ювелирного дела.

 

Учебно-производственный центр Академия ювелирного искусства"

 • Без экзаменов, без тестирования!
 • Профессиональное образование.
 • Обучение на стационаре.
 • Государственный Диплом Ювелира.
 • Для юношей отсрочка от призыва в армию.
 • Ежегодно принимаем на учёбу не более 15 человек.
 • Начало занятий 1-го сентября.
 • Срок обучения 30 учебных месяцев.
 • Занятия 5 раз в неделю с 9-00 до 14-00
 • Обучение по контракту

  В Академии ювелирного искусства работают высококвалифицированные мастера и преподаватели, имеющие огромный опыт работы в Украине, ближнем и дальнем зарубежье.
 

Для поступления в учебно-производственный центр «Академия ювелирного искусства» необходимо заключить контракт и подать следующие документы:

 • 1. Ксерокопия паспорта одного из родителей
 • 2. Ксерокопия идентификационного кода одного из родителей
 • 3. Ксерокопия паспорта абитуриента
 • 4. Ксерокопия идентификационного кода абитуриента
 • 5. Аттестат об образовании (оригинал)
 • 6. 3 фотографии (3х4)
 • 7. Папка и файлы для оформления документов


Ответим на все вопросы по телефонам (048) 743 2619; (097) 938 3141.

Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АЕ №458103

   

 

Ми в мережі
Наше відео
Ще відео

Відгуки

Відгук - це думка або оцінка людей, які бажають передати досвід або враження іншим користувачам нашого сайту з обов'язковою аргументацією залишеного відгука. Це допоможе багатьом прийняти правильне рішення. Коментарі призначені для спілкування та обговорення, а також для роз'яснення питань, що цікавлять.

Не дозволяється: використання ненормативної лексики, погроз або образ; безпосереднє порівняння з іншими конкуруючими компаніями; безпідставні заяви, що ображають діяльність компанії і / або її послуги; розміщення посилань на сторонні інтернет-ресурси; реклама та самореклама.

Введіть email:
Ваш e-mail не відображатиметься на сайті
або для написання відгуку
Обслуговування
0/12
Якість послуг
0/12
Ціна
0/12
Відповідність товару/послуги опису
0/12
Відгук:

Завантажити фото: